logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Newid d’enw wnaf

Newid d’enw wnaf, Chei di mo’th alw ddim mwy’n Glwyfus, alltud, unig na’n llawn ofn. Newid d’enw wnaf, D’enw newydd fydd, Hyder, llawen iawn, concrwr ynof fi, Ffyddlon iawn, cyfaill Duw, Ceisiwr f’wyneb i. (I will change your name): D J Butler, Cyfieithiad awdurdodedig: Dafydd H Pritchard © Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. gan Copycare […]


Rwyt ti’n brydferth iawn

Rwyt ti’n brydferth iawn tu hwnt i eiriau, Tu draw i ddeall dyn, Godidog wyt, Pwy all d’amgyffred? O, Arglwydd, ’does ond ti dy hun. Pwy a ddysg dy ryfedd ddoethineb? Pwy all blymio dy fawr gariad di? Rwyt ti’n brydferth iawn tu hwnt i eiriau, Frenin Mawr, ar d’orsedd fry. Ac yn syn, yn […]