logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu, ti yw’r Un sy’n bywiocáu; ti yw’r Un sy’n tangnefeddu wedi’r cilio a’r pellhau: bywiol rym roddaist im, bellach ni ddiffygiaf ddim. Ti rydd foliant yn y fynwes, rhoddi’r trydan yn y traed; ti rydd dân yn y dystiolaeth i achubol werth dy waed: cawsom rodd wrth ein bodd, ofn […]