logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dal fi’n dynn

(Dynion a merched yn ateb ei gilydd) Dal fi’n dynn yn dy law, Rho i mi nerth dy Ysbryd. Cyffwrdd fi a’m bywhau, Par i mi D’ogoneddu di. Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia. Haleliwia, (Haleliwia,) Clod i Dduw, (Clod i Dduw) Haleliwia, (Haleliwia,) Clod i Dduw, (Clod i Dduw.) Hold me Lord, […]


Molwn Dduw yn y goruchaf

Molwn Dduw yn y goruchaf; Molwn yr Hollalluog; Canwn fawl i Oen ein Duw, le, canwn fawl i’r Gair sy’n fyw; Molwn Frenin nef! Canwn foliant, (moliant) Moliant, (moliant) Moliant, molwn Frenin nef! Canwn foliant, (moliant) Moliant, (moliant) Moliant, molwn Frenin nef! Canwn foliant iddo Ef! Danny Daniels, Glory, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones, Hawlfraint © […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015