logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni syfl o’i le, nid ie a nage yw; cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith; er maint eu pla, daw tyrfa i ben eu taith. Cyfamod rhad, o drefniad Un yn Dri, hen air y llw a droes yn elw i ni; mae’n ddigon cry’ i’n codi i fyny’n fyw, ei […]


Mae’n llond y nefoedd, llond y byd

Mae’n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw; llond tragwyddoldeb maith ei hun, diderfyn ydyw Duw; mae’n llond y gwagle yn ddi-goll, mae oll yn oll, a’i allu’n un, anfeidrol, annherfynol Fod a’i hanfod ynddo’i hun. Clyw, f’enaid tlawd, mae gennyt Dad sy’n gweld dy fwriad gwan, a Brawd yn eiriol yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 12, 2015

Pob seraff, pob sant

Pob seraff, pob sant, hynafgwyr a phlant, gogoniant a ddodant i Dduw fel tyrfa gytûn yn beraidd bob un am Geidwad o forwyn yn fyw. Efe yw fy hedd, fy aberth a’m gwledd, a’m sail am drugaredd i gyd; fy nghysgod a’m cân mewn dŵr ac mewn tân, gwnaed uffern ei hamcan o hyd. Yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015