logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor beraidd i’r credadun gwan

Mor beraidd i’r credadun gwan yw hyfryd enw Crist: mae’n llaesu’i boen, yn gwella’i glwy’, yn lladd ei ofnau trist. I’r ysbryd clwyfus rhydd iachâd, hedd i’r drallodus fron; mae’n fanna i’r newynog ddyn, i’r blin, gorffwysfa lon. Hoff enw! fy ymguddfa mwyn fy nghraig a’m tarian yw; trysorfa ddiball yw o ras i mi […]


Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos

Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos Achubodd walch fel fi; Ar goll, fe’m caed, ac ar fy nos Fe dorrodd gwawr yn lli. Gras ‘ddysgodd ofn i’m calon goll, Gras ‘chwalodd f’ofnau lu; O awr y credu cyntaf oll, Gras yw fy nhrysor cu. Er gwaethaf llaid a maglau’r byd, Clod byth i ras, ’rwy’n fyw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015