logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gwir fab Duw

Gwir fab Duw, dyma ein cân o fawl. Iesu, ein Duw, canwn i ti. Tyred, Ysbryd ein Duw, Rho fywyd yn y geiriau hyn. Mae angylion y nef Yn canu ein cân o fawl. Fe’th folwn, fe’th folwn, Fe’th folwn, addolwn di. Fe’th folwn, addolwn di. Gwir Fab Duw, dyma ein cân serch. Iesu, ein […]


Onid yw ef yn hardd

Onid yw ef yn hardd fel y wawr? Onid yw? T’wysog Hedd, Fab ein Duw, onid yw? Onid yw’n sanctaidd Dduw? Sanctaidd Dduw, onid yw? Cyfiawn yw y Cadarn Dduw; onid yw, onid yw, onid yw? Isn’t he beautiful? John Wimber, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1980. Gwein. gan Copycare (Grym Mawl 1: 71)