logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1 Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu, Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu. Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo, Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto. Mae gen ti bŵer dros farwolaeth Yno ti y mae ein gobaith. Cytgan Haleliwia, mae Crist yn fyw Haleliwia, pob clod […]


Ildio

’Dwi wedi bod yn dilyn Y byd a’i addewidion, Ond dim ond ti sydd yn bodloni Y gwagle yn fy nghalon. ’Dwi’n dal ymlaen i ymladd, i geisio cael f’ewyllys i. Ond dim ond pan ‘dwi’n rhoi fy mywyd Y byddaf fi’n ei ffeindio hi. Deled dy deyrnas, Gwneler dy ewyllys. Cytgan ’Dwi’n ildio f’oll […]


Molwch yr Arglwydd o’r Nefoedd

Molwch yr Arglwydd o’r nefoedd. Bloeddiwch ei enw o’r mynyddoedd. Molwch e, ei holl fyddinoedd. Yr Arglwydd yw ein Duw Nawr ac am byth bythoedd. Fe greodd yr haul, y sêr, a’r lleuad, Bloeddiwch ei enw yr holl ddaear. Cytgan Dewch ynghyd, bob plentyn ac oedolyn, A phob anifail, o’r neidr i’r aderyn, Pawb ar […]