logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Aeth Pedr ac Ioan un dydd

(Arian ac Aur) Aeth Pedr ac Ioan un dydd i’r demel mewn llawn hyder ffydd i alw ar enw Gwaredwr y byd, i ddiolch am aberth mor ddrud. Fe welsant ŵr cloff ar y llawr, yn wir, ‘roedd ei angen yn fawr; deisyfodd elusen, rhyw gymorth i’w angen, a Phedr atebodd fel hyn: “‘Does gennyf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Mor dda yw ein Duw

O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, fe roes ei unig Fab er mwyn i ni gael byw. Fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016