logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tyrd, Ysbryd Glân, i’n c’lonnau ni

Tyrd, Ysbryd Glân, i’n c’lonnau ni a dod d’oleuni nefol; tydi wyt Ysbryd Crist, dy ddawn sy fawr iawn a rhagorol. Llawenydd, bywyd, cariad pur ydyw dy eglur ddoniau; dod eli i’n llygaid, fel i’th saint, ac ennaint i’n hŵynebau. Gwasgara di’n gelynion trwch a heddwch dyro inni; os t’wysog inni fydd Duw Nêr pob […]