logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ewch allan mewn llawenydd

Ewch allan mewn llawenydd ac mewn heddwch gwir, bloeddia’r bryniau a’r mynyddoedd foliant o’ch blaen chwi, a holl goed y maes gurant ddwylo ynghyd wrth foli’r Arglwydd Dduw: curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, yn llawen molant ef. STUART DAUERMANN […]


Mor rhyfeddol yw dy weithredoedd di

Mor rhyfeddol yw dy weithredoedd di, Arglwydd Dduw hollalluog. Gwir a chyfiawn yw dy ffyrdd o Dduw, Brenin yr oesoedd wyt ti. Pwy sydd na’th ofna Arglwydd, a’th ogoneddu di? Oherwydd ti yw’r unig Dduw, Sanctaidd wyt ti. Daw yr holl genhedloedd i’th addoli di, Dy ogoniant di a amlygir. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Amen. Lai-lai-lai […]