logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Diolch am y groes

Diolch am Y Groes, Y pris a dalaist ti. Rhoddaist ti dy hun, Rhoi y cyfan, Werthfawr Iôr, (werthfawr Iôr). Ein pechodau ni A faddeuwyd, Cuddiwyd gan dy waed, fe’u hanghofiwyd, Diolch Iôr, (diolch Iôr). O, fe’th garaf di, Arglwydd caraf di, Alla’i fyth a deall Pam y ceri fi. Ti yw ‘nghyfan oll, Llanw […]


Diderfyn yw trugareddau yr Arglwydd

Diderfyn yw trugareddau yr Arglwydd, Ni phalla ei dosturiaethau Ef; Maent yn newydd bob bore, Newydd bob bore, Mawr dy ffyddlondeb wyt, o Dduw, Mawr dy ffyddlondeb wyt. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, The steadfast love of the Lord: Edith McNeil © 1974 Celebration/ Gwein. gan Kingsway Music tym@kingsway.co.uk Defnyddir trwy ganiatâd (Grym mawl 1: 157)


Dyma ni yn barod

Dyma ni yn barod Gerbron ein Brenin mawr, Mae’n dangos i’n y frwydr sydd o’n blaen. Fe goncrodd ef y gelyn – Bu farw yn ein lle; Fe’n geilw ninnau ‘nawr i’w ddilyn ef. A byw yn ffordd y nef, ffordd y nef, Awn yn llawen, a’i ddilyn ef; Ffordd y nef, ffordd y nef, […]


Daethom i’th addoli

Daethom i’th addoli Ger dy fron yn awr; Dod i roi ein hunain Yn offrwm drwy ein mawl. Llifa o’n calonnau Gariad atat ti, Ti a’i planodd ynom, Abba, Dad. Par i ni yn awr Roi mwynhad i ti, Rhoi ein hunain wnawn yn llwyr, Abba, Dad. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, We are here to […]


Daethost i geisio

Daethost i geisio a chadw pechaduriaid, Fe aethom ni oll ar goll, Fugail y defaid. Rwyt wedi paratoi gwledd, A’n galw ni’ mewn; Fel gelwaist ti ni, fe alwn eraill I ddod atat ti. Cans ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf; Ti sy’n rhoi’r tyfiant, dy eglwys y’m ni. Ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf, Rhoddaist ti […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dyma fi o dy flaen

Dyma fi o dy flaen Â’m calon ar dân. Gwn dy fod Ti yn clywed pob cri – Rwyt ti’n gwrando. Er ‘mod i mor wael, mae’th ras mor hael – Rwyt ti’n ffyddlon i’m hateb A geiriau sy’n wir, gyda gobaith sy’n glir. Cyffwrdd fi, O! Dduw; Torra’r cadwynau a gwna fi yn rhydd, […]


Dal fi’n nes atat ti bob dydd

Dal fi’n nes atat ti bob dydd, N’ad i’m cariad i oeri byth. Cadw ‘meddwl i ar y gwir, Cadw’m llygaid i arnat ti. Trwy bob llwyddiant a llawenhau, Trwy bob methiant a phob tristáu Bydd di’n obaith sydd yn parhau. Eiddot ti fy nghalon i. Mae dy freichiau o’m cwmpas i Yn fy ngwarchod […]