logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen, ac fe weli wyrthiau Duw; Cod dithau’th lais i ddiolch am gael byw. O, Dduw ein Tad, Fe ganwn ni Haleliwa, o fawl i ti. Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare (Grym Mawl 1: 132)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

O Arglwydd, teilwng ydwyt

O Arglwydd, teilwng ydwyt O’r moliant nos a dydd, Ti yw brenin y Gogoniant, A Chreawdwr popeth sydd. Fe’th addolaf di, fy mywyd rof i ti, Ymgrymaf ger dy fron. Ie, addolaf di, fy mywyd rof i ti, Ymgrymaf ger dy fron. Wrth i’th Ysbryd symud arnaf Mae’n gwella pob un briw, A dyrchafaf ddwylo’i […]


O Dad, trugaredd rho im

O Dad, trugaredd rho im, iacha fi; O Dad, trugaredd rho im, rhyddha fi. Rho fy nhraed ar graig y gwir, Rho dy gân yn f’enaid i, f’enaid i. O Dad, trugaredd rho im. O Dad, boed i’th ras a’th gariad f’amddiffyn; O Dad, boed i’r gwir a’r unig ffordd fy arwain. Rho fy nhraed […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970