logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dragwyddol Dad, dy gariad mawr

Dragwyddol Dad, dy gariad mawr sy’n gwylied drosom ar bob awr; ar fôr a thir, ar fryn a glan, ym merw’r dref, mewn tawel fan; dy nawdd rho heddiw i’r rhai sydd yn arddel ynot ti eu ffydd. Dragwyddol Geidwad o’th fawr ras ddioddefaist lid gelynion cas, ar dy drugaredd nid oes ball a’th eiriol, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Duw pob gras a Duw pob mawredd

Duw pob gras a Duw pob mawredd, cadarn fo dy law o’n tu; boed i’th Eglwys wir orfoledd a grymuster oddi fry: rho ddoethineb, rho wroldeb, ‘mlaen ni gerddwn oll yn hy. Lluoedd Satan sydd yn ceisio llwyr wanhau ein hegwan ffydd; ofnau lawer sy’n ein blino, o’n caethiwed rho ni’n rhydd: rho ddoethineb, rho […]