logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd, selia y cyfamod

Arglwydd, selia y cyfamod wna’r disgyblion ieuainc hyn; heddiw yn y cymun sanctaidd dangos aberth pen y bryn; rho ddeheulaw dy gymdeithas iddynt hwy. Cadw hwy rhag pob gwrthgiliad a rhag gwadu’r broffes dda; yn golofnau yn dy eglwys, cedyrn, prydferth, hwythau gwna; ysgrifenna d’enw newydd arnynt hwy. Diwyd fyddont yn dy winllan o dan […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Dragwyddol Dad, dy gariad mawr

Dragwyddol Dad, dy gariad mawr sy’n gwylied drosom ar bob awr; ar fôr a thir, ar fryn a glan, ym merw’r dref, mewn tawel fan; dy nawdd rho heddiw i’r rhai sydd yn arddel ynot ti eu ffydd. Dragwyddol Geidwad o’th fawr ras ddioddefaist lid gelynion cas, ar dy drugaredd nid oes ball a’th eiriol, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Edrych ar y rhai sy’n ceisio

Edrych ar y rhai sy’n ceisio yn dy Eglwys le yn awr, dyro iddynt nerth i gofio am eu llw i’r Ceidwad mawr; cadw hwy’n ddiogel beunydd drwy holl demtasiynau’r daith, dan gawodydd gras rho gynnydd ar eu bywyd yn dy waith. O bugeilia di fyfyrdod y disgyblion ieuainc hyn, dangos iddynt fawr ryfeddod aberth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016