logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Grist, Ffisigwr mawr y byd

O Grist, Ffisigwr mawr y byd, down atat â’n doluriau i gyd; nid oes na haint na chlwy’ na chur na chilia dan dy ddwylo pur. Down yn hyderus atat ti, ti wyddost am ein gwendid ni; gwellhad a geir ar glwyfau oes dan law y Gŵr fu ar y groes. Anadla arnom ni o’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

O Iesu, mi addewais

O Iesu, mi addewais dy ddilyn drwy fy oes; bydd di yn fythol-agos, Waredwr mawr y groes: nid ofnaf sŵn y frwydyr os byddi di gerllaw; os byddi di’n arweinydd ni chrwydraf yma a thraw. Rho brofi dy gymdeithas; mor agos ydyw’r byd a’i demtasiynau cyfrwys yn ceisio denu ‘mryd; gelynion sydd yn agos o’m […]


Tydi, a ddaethost gynt o’r nef

Tydi, a ddaethost gynt o’r nef i ennyn fflam angerddol gref, O cynnau dân dy gariad di ar allor wael fy nghalon i. Boed yno er gogoniant Duw, yn fflam anniffoddadwy, fyw, yn dychwel i’w ffynhonnell fyth mewn cariad pur a mawl di-lyth O Iesu cadarnha fy nod i hir lafurio er dy glod, i […]