logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy all ddirnad maint ei gariad

Pwy all ddirnad maint ei gariad ef A dirgelion arfaeth fawr y nef? Crist a ddaeth i farw yn ein lle Un waith am byth. Roedd yn Dduw cyn rhoddi bod i’r byd; Daeth fel Oen i farw’n aberth drud. Cariad mor fawr i gymodi’r byd Un waith am byth. Fe ganwn eto am ei […]


Rwy’n greadigaeth newydd

Rwy’n greadigaeth newydd, Rwy’n blentyn Duw oherwydd Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Ac felly moli wnawn, le, felly llawenhawn, Ac felly canwn am ei gariad Ef. Llawenydd sy’n ddiderfyn, […]


Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef

Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef! Rhowch bob croeso iddo Ef. Dewch, ymunwch gyda ni i foli Brenin Nef. Sain telynau, curiad drwm – Paratowch y ffordd i hwn. Fe ddaw yn ôl i’n daear, Bydd pob tafod yn cyffesu: ‘Iesu, Fab Duw, Iesu, Fab Duw.’ Dewch, plygwch i’w awdurdod nawr; Fe goncrodd hwn y gelyn mawr. […]


Yn fyddin o bobl gyffredin

Yn fyddin o bobl gyffredin, Yn Deyrnas a chariad fel lli. Yn ddinas, goleuni’r cenhedloedd, Plant yr addewid ym ni. Yn bobl a’u bywyd yn lesu, Fe safwn yn deulu ynghyd. Dim ond trwy ras rym yn deilwng, Cyd-etifeddion y tir. Mae bore yn gwawrio, Oes newydd i ddod, Pan fydd plant yr addewid Yn […]