logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am dy gysgod dros dy Eglwys

Am dy gysgod dros dy Eglwys drwy’r canrifoedd, molwn di; dy gadernid hael a roddaist yn gynhaliaeth iddi hi: cynnal eto briodasferch hardd yr Oen. Am dy gwmni yn dy Eglwys rhoddwn glod i’th enw glân; buost ynddi yn hyfrydwch, ac o’i chylch yn fur o dân: dyro brofiad o’th gymdeithas i barhau. Am dy […]


Bendigedig fyddo’r Iesu

Bendigedig fyddo’r Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o’r byd a’n prynu, ac yn ei waed ein golchi, yn eiddo iddo’i hun. Haleliwia, Haleliwia! Moliant iddo byth, Amen. Haleliwia, Haleliwia! Moliant iddo byth, Amen. Bendigedig fyddo’r Iesu: caiff pawb sydd ynddo’n credu, drwy fedydd, ei gydgladdu ag ef, a’i gydgyfodi mewn bywyd […]


Clyma ni’n un, O Dduw,

Clyma ni’n un, O Dduw, clyma ni’n un, Dad, â chwlwm na ellir ei ddatod: clyma ni’n un, O Dduw, clyma ni’n un, Dad, clyma ni’n un ynot ti. Dim ond un Duw sy’n bod, dim ond un Brenin glân, dim ond un gwerthfawr gorff, hyn rydd ystyr i’n cân. Er mwyn gogoniant Duw Dad, […]


Côd y deyrnas

Ein Tad, teyrnasa di Yn ein calonnau ni Tyrd gweithia trwom ni a dangos ystyr byw. Tyrd tania ein calonnau nawr  fflamau gwyllt dy gariad mawr. Ysbryd Glân meddianna ni yn llwyr. D’eglwys ŷm ni Rho nerth i ni yn awr. Dy deyrnas geisiwn ni; Sychedu amdanat ti a gwrthod ffordd y byd cans […]


Fe chwythodd yr awel ar Gymru drachefn

Fe chwythodd yr awel ar Gymru drachefn, clodforwn di, Arglwydd, fod gwyrth yn dy drefn: dihunaist ni’r meirwon, a’n codi drwy ffydd, a throi ein hwynebau at degwch y dydd. Molwn di, molwn di’n un teulu ynghyd, molwn di, molwn di, a’n cân dros y byd; cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw i roi iti’r cyfan, […]


Mae Eglwys Dduw fel dinas wych

Mae Eglwys Dduw fel dinas wych yn deg i edrych arni: ei sail sydd berl odidog werth a’i mur o brydferth feini. Llawenydd yr holl ddaear hon yw Mynydd Seion sanctaidd; preswylfa annwyl Brenin nef yw Salem efengylaidd. Gwyn fyd y dinasyddion sydd yn rhodio’n rhydd ar hyd-ddi; y nefol fraint i minnau rho, O […]


Mae’r oesau’n disgyn draw

Mae’r oesau’n disgyn draw fel ton ar don i’r môr, ac oes ar oes a ddaw wrth drefniad doeth yr Iôr; ond syfled oesau, cilied dyn, mae Iesu Grist yn para’r un. Mae Eglwys Dduw yn gref yng nghryfder Iesu mawr er syrthio sêr y nef fel ffigys ir i’r llawr; saif hon yn deg […]


Mor dda ac mor hyfryd

Mor dda ac mor hyfryd yw bod Pobl yr Arglwydd yn gytûn. Fe ddisgyn fel gwlith ar ein tir, Neu olew gwerthfawr Duw Sy’n llifo’n rhydd. Mae mor dda, mor dda, Pan ry’m gyda’n gilydd Mewn hedd a harmoni. Mae mor dda, mor dda, Pan ry’m gyda’n gilydd ynddo ef. Mor ddwfn yw afonydd ei […]


O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr, disgynned d’Ysbryd yma i lawr; rho nerth i bawb o deulu’r Tad gydgerdded tua’r hyfryd wlad. Cyd-fynd o hyd dan ganu ‘mlaen, cyd-ddioddef yn y dŵr a’r tân, cydgario’r groes, cydlawenhau, a chydgystuddio dan bob gwae. Duw, tyrd â’th saint o dan y ne’, o eitha’r dwyrain pell i’r […]


Rwyf yn codi fy mhobol i foli

‘Rwyf yn codi fy mhobol i foli, ‘rwyf yn codi fy mhobol yn rym; fe symudant drwy’r wlad yn yr Ysbryd, gogoneddant fy enw yn llawn. Gwna dy Eglwys yn un gref, Iôr, ein calonnau una nawr: gwna ni’n un, Iôr, yn dy gorff, Iôr, doed dy deyrnas ar y llawr. Dave Richards (For I’m […]