logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I orwedd mewn preseb

I orwedd mewn preseb rhoed Crëwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrud; y sêr oedd yn syllu ar dlws faban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. A’r gwartheg yn brefu, y baban ddeffroes, nid ofnodd, cans gwyddai na phrofai un loes. ‘Rwyf, Iesu, ‘n dy garu, O […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes torrwyd beddrod i obeithion ei rai annwyl wrth y groes; cododd Iesu! Nos eu trallod aeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore teithiai’r gwragedd at y bedd, clywid ing yn sŵn eu camre, gwelid tristwch yn eu gwedd; cododd Iesu! Ocheneidiau droes yn gân. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Arglwydd mawr y byd Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, pawb a’i mawl ynghyd. Heb ddechreuad iddo, y tragwyddol Fod, ef sy’n llywodraethu popeth is y rhod. Cariad, nerth, rhyfeddod dry o’i amgylch ef, molwch yn dragwyddol Arglwydd daer a nef. C. G. Cairns cyf. E. Cefni Jones, 1871-1972 (Caneuon Ffydd 987)  

  • Gwenda Jenkins,
  • April 28, 2015