logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A welaist ti’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr

(CAROL GŴR Y LLETY) A welaist ti’r ddau a ddaeth  gyda’r hwyr o Nasareth draw, wedi blino’n llwyr? Bu raid imi ddweud bod y llety’n llawn a chlywais hwy’n sibrwd, “Pa beth a wnawn?” A wyt yn fy meio am droi y ddau i lety’r anifail a hi’n hwyrhau? ‘Roedd yr awel neithiwr yn finiog […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Aeth Mair i gofrestru

Mair a’i Baban (Tôn: Roedd yn y wlad honno, 397 Caneuon Ffydd) Aeth Mair i gofrestru, ynghyd â’i dyweddi, ag oriau y geni’n nesáu; roedd hithau mewn dryswch a Bethlem mewn t’wyllwch a drws lletygarwch ar gau; gwnaed beudy yn aelwyd ac Iesu a anwyd, a thrwyddo cyflawnwyd y Gair, ond llawn o bryderon, r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Ar Dymor Gaeaf

Ar dymor gaeaf dyma’r wyl Sydd annwyl, annwyl in; Boed sain llawenydd ym mhob llu, Waith geni’r Iesu gwyn; Datseinwn glod a llafar don, Rhoed rhai tylodion lef, Gan gofio’r pryd y gwelwyd gwawr Eneiniog mawr y nef! Ar gyfer heddiw Maban mwyn A gaed o’r Forwyn Fair; Ac yno gweled dynol-ryw Ogoniant Duw y […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Ar gyfer heddiw’r bore

Ar gyfer heddiw’r bore ‘n faban bach y ganwyd gwreiddyn Jesse ‘n faban bach; y Cadarn ddaeth o Bosra, y Deddfwr gynt ar Seina, yr Iawn gaed ar Galfaria ‘n faban bach yn sugno bron Maria ‘n faban bach. Caed bywiol ddŵr Eseciel ar lin Mair a gwir Feseia Daniel ar lin Mair; caed bachgen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl Am dy enedigaeth di, I ddwyn golau i fyd tywyll A thrugaredd Duw i ni. Ti yw nerth a gobaith pobloedd Sydd yn wan a llwm eu gwedd, Ti sy’n rhannu’r fendith nefol, Ti wyt frenin gras a hedd. Llywodraetha drwy dy Ysbryd Ein heneidiau gwamal ffôl, Helpa ni i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Awn i Fethlem, bawb dan ganu

Awn i Fethlem, bawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyrru, i gael gweld ein Prynwr c’redig aned heddiw, Ddydd Nadolig. Ni gawn seren i’n goleuo ac yn serchog i’n cyf’rwyddo nes y dyco hon ni’n gymwys i’r lle santaidd lle mae’n gorffwys. Mae’r bugeiliaid wedi blaenu tua Bethlem dan lonyddu, i gael gweld y grasol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Caed baban bach mewn preseb

Caed baban bach mewn preseb drosom ni, a golau Duw’n ei ŵyneb drosom ni: mae gwyrthiau Galilea, . a’r syched yn Samaria, a’r dagrau ym Methania drosom ni; mae’r llaw fu’n torri’r bara drosom ni. Mae’r geiriau pur lefarodd drosom ni, mae’r dirmyg a ddioddefodd drosom ni: mae gwerth y Cyfiawn hwnnw, a’r groes a’r […]


Carol Eleusis

Beth yw melys seiniau glywaf? Clychau aur Caersalem fry. Beth yw tinc y don hoffusaf? Diolch gan y nefoel lu. Yn yr uchelderau cenwch Felys odlau cerdd yn rhydd, Nos wylofain, nos wylofain, O cydfloeddiwch, Nos wylofain, o cydfloeddiwch, Arwain wnaeth i olau dydd. Pwy sy’n gorwedd yn y preseb? Anfeidrolbeb rhyfedd iawn. Pwy all […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Carol y Swper

Cydganed dynoliaeth am ddydd gwaredigaeth, daeth trefn y Rhagluniaeth i’r goleuni, a chân ‘Haleliwia’ o fawl i’r Gorucha, Meseia Jwdea, heb dewi; moliannwn o lawenydd! Gwir ydyw fod Gwaredydd! Fe anwyd Ceidwad inni, sef Crist, y Brenin Iesu, cyn dydd, cyn dydd ym Methlem yn ddi-gudd y caed Gwaredydd ar foreuddydd! O wele ddedwydd ddydd! […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Carol yr Engyl

Llewyrch seren Bethlem Welwyd yn y nef, Hon gyhoeddodd neges Ei ddyfodiad Ef; Doethion dri o’r dwyrain Ddaethant at ei grud, Gan offrymu iddo Eu trysorau drud. Carol bêr yr engyl Seiniodd yn y nen, Proffwydoliaeth oesau Heddiw ddaeth i ben; Crymu wna’r bugeiliaid Ofnus hyd y llawr, Iddynt hwy datguddiwyd Y rhyfeddod mawr. Draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016