logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mi welaf yn ei fywyd

Mi welaf yn ei fywyd, Y ffordd i’r nefoedd fry, Ac yn ei angau’r taliad A roddwyd drosof fi. Yn ei esgyniad gwelaf Drigfannau pur y nef A’r wledd dragwyddol berffaith, Gaf yno gydag Ef. ‘N ôl edrych ar ôl edrych, O gwmpas imi mae Rhyw fyrdd o ryfeddodau Newyddion yn parhau; Pan fwy’n rhyfeddu […]


Pwy ddyry im falm o Gilead

Pwy ddyry im falm o Gilead, Maddeuant pur a hedd, Nes gwneud i’m hysbryd edrych Yn eon ar y bedd, A dianc ar wasgfaeon Euogrwydd creulon cry’? ‘Does neb ond Ef a hoeliwyd Ar fynydd Calfari. Yr hoelion geirwon caled, Gynt a’i trywanodd E’, Sy’n awr yn dal y nefoedd Gwmpasog yn ei lle: Mae […]