logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd y nefoedd a’r holl fyd

Arglwydd y nefoedd a’r holl fyd, Gwaredwr a Phrynwr, Arglwydd byw. Anrhydedd, gogoniant, grym a nerth I’r Un ar orsedd nef. Sanctaidd, sanctaidd; Ef sy’n deilwng, Moliant fo i Fab ein Duw. Iesu’n unig sydd yn deilwng – Gwisg gyfiawnder pur a hedd. Moliant, moliant, haleliwia, Moliant fo i’r Un sy’n fyw. Hosanna, unwn â’r […]


Dad, o clyw ein cri

Dad, o clyw ein cri Boed i’n bywyd ni Fod yn un â thi – yn aberth byw. Llanw ni â’th dân, Grym yr Ysbryd Glân, Boed i’r byd dy ogoneddu di. Arglwydd Dduw, trugarha. Grist, O! clyw, trugarha. Arglwydd Dduw, trugarha. (Grym Mawl 2: 26) Andy Piercy: Father hear our prayer, Cyfieithiad Awdurdodedig: Gwion […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015

Fe roddodd i mi fantell o fawl

Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd… Fe roes im goron lle buodd lludw, Ac olew gwerthfawr yn lle’r holl alar; O gorfoleddaf! Yn fodlon rhof fy hun i Dduw. Fe roddodd… […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Fe’th ddilynaf di at y Groes

Fe’th ddilynaf di at y groes A phlygu i lawr, plygu i lawr. Fe’th ddilynaf di at y groes, A phlygu i lawr, plygu i lawr. Gwisg fi â’th gyfiawnder di, Golch fi yn lân o’m haflendid. Rwy’n dewis dilyn ôl dy droed. O! pura fi’n llwyr, pura fi’n llwyr. Rho dy gusan i’m hiacháu, […]


Oer wyf a gwan

Oer wyf a gwan, ddoi di yn nes? Estyn dy fflam, rho im dy wres. Llanw ‘mywyd â chariad Duw Llanw’m calon i â ffydd. Ysbryd, llosga’n fflam A thro fy nos yn ddydd. Ennyn y fflam, ennyn y fflam. Gwna fi’n danbaid fel o’r blaen – Grist, O! tania fi. Ennyn y fflam, ennyn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 11, 2015

Ti yw’r llew o lwyth Jwda

Ti yw’r llew o lwyth Jwda, Yr Oen gafodd glwy’, Fe ddyrchefaist i’r Nefoedd – Teyrnasu wnei byth mwy; Ac ar ddiwedd yr oes wrth it adfer y byd Fe wnei gasglu’r cenhedloedd o’th flaen di. Caiff holl lygaid dynoliaeth eu hoelio Ar Oen Duw groeshoeliwyd in, A doethineb, a chariad, a thegwch Deyrnasa ‘r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Trosom ni gwaedaist ti

Trosom ni, gwaedaist ti. Tro’n calonnau ni at eraill, Trwy dy gariad di: Clwyfwyd rhai gan drais a geiriau, Rho dy ras yn lli. Tro’n calonnau ni ’wrth ddicter At dy heddwch pur: Wedi gwaedu, buost farw Er mwyn difa cur. Tro galonnau’r cenedlaethau Fel yr unem ni Yn bartneriaid yn dy Deyrnas Wrth in […]