logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed; ti a brofodd ei faddeuant, ti a olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant dyro mwy i’r gorau gaed. Mola ef, a’i rad drugaredd lifodd at ein tadau’n lli; mola ef, ei faith amynedd a’i dosturi atat ti; moliant, moliant, am ei ddoniau rhad, di-ri’. A […]


O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau

O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau; tywyllwch, Arglwydd, sydd o’m deutu’n cau: pan gilia pob cynhorthwy O bydd di, cynhorthwy pawb, yn aros gyda mi. Cyflym ymgilia dydd ein bywyd brau, llawenydd, mawredd daear sy’n pellhau; newid a darfod y mae’r byd a’i fri: O’r Digyfnewid, aros gyda mi. Nid fel ymdeithydd, Arglwydd, ar […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015