logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dad yn y nefoedd

Dad yn y nefoedd, Bydded i dy enw di Gael clod drwy’r byd i gyd. Dad yn y nefoedd, Deled nawr dy deyrnas A gwneler dy ewyllys di. Wnei di f’arwain i gyda’th olau Sanctaidd? Rwyf am roi i ti bob awr sydd o’m bywyd, A sychedu wnaf o ddyfnderoedd f’enaid. Fe’th addolaf di o’r […]


Daw’r cwbl oll i ben

Daw’r cwbl oll i ben – Yr holl alar, a’r poen a’r holl ddagrau. Disgwyl am y dydd Pan fyddi’n symud I ddwyn i ben y dioddef sydd. Tyrd, Arglwydd i’n hiacháu ni, I’n hiacháu ni. Tyrd, Arglwydd i’n hiacháu ni, I’n hiacháu ni. D’oleuni di a ddaw – Disgleiria, a daw dydd newydd. D’addewidion […]


Gweithiwn gyda’n gilydd

Gweithiwn gyda’n gilydd Er mwyn gweld dy Deyrnas, Nefoedd wen yn dod i’n byd. Tegwch a chyfiawnder, Chwyldro yr efengyl, Gobaith gwir i bobloedd byd. Mae y wawr yn torri, Mae yn ddydd i foli, Ysbryd Duw sy’n mynd ar led. Profi hedd a rhyddid, Profi gwir lawenydd, Profi byd heb ofid mwy. Gweld y […]