logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A yw f’enw i lawr? (O nid golud a geisiaf)

O, nid golud a geisiaf Ar y ddaear, fy Nuw, Ond cael sicrwydd yr haeddaf Ddod i’r nefoedd i fyw. Yng nghofnodion dy deyrnas, Ar y ddalen wen fawr, Dywed Iesu, fy Ngheidwad, A yw f’enw i lawr? A yw f’enw i lawr Ar y ddalen wen fawr? Yng nghofnodion dy deyrnas, A yw f’enw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Aed grym Efengyl Crist

Aed grym Efengyl Crist yn nerthol drwy bob gwlad, sain felys i bob clust fo iachawdwriaeth rad: O cyfod, Haul Cyfiawnder mawr, disgleiria’n lân dros ddaear lawr. Disgleiried dwyfol ras dros holl derfynau’r byd, diflanned pechod cas drwy gyrrau hwn i gyd: cyduned pob creadur byw ar nefol dôn i foli Duw. WILLIAM LEWIS, m.1794 […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Am iddo fynd i Galfarî

Am iddo fynd i Galfarî mae’n rhaid coroni’r Iesu; byth ni fodlonir teulu’r nef heb iddo ef deyrnasu. Griddfannau dwys y cread sydd am weled dydd yr Iesu; o fyd i fyd datseinia’r llef: rhaid iddo ef deyrnasu. Bydd llai o ddagrau, llai o boen, pan gaiff yr Oen ei barchu; caiff daear weled dyddiau’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Bendith, anrhydedd, nerth a gogoniant

Bendith, anrhydedd, nerth a gogoniant Fo i’r Duw tragwyddol yn awr. Yr holl genhedloedd folant, a’r bobloedd Oll ynghyd ymgrymant i lawr. Bydd pob tafod drwy’r ddae’r a’r nef Oll yn canu’th glodydd, A phob glin yn plygu o’th flaen i’th foli, A dyrchafu d’enw, O Dduw. Para fydd dy frenhiniaeth am byth O hardd […]


Breuddwydion oes

Breuddwydion oes Ymgasgla nawr; Gweledigaeth ddaw I’r sanctaidd fan.   Sanctaidd fan, rwy’n sefyll ar Sanctaidd fan, A’m cydymaith i yw Ceidwad byd. Llysg eirias dân Heb ddiffodd byth; Rwy’n sefyll nawr Mewn Sanctiadd fan. Datguddiwyd Duw I feidrol ddyn; Dinoetha’th draed Dyma Sanctaidd fan. Cyfieithiad Awdurdodedig: Natalie Drury, This is the place (Holy Ground): […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Bywha dy waith, O Arglwydd mawr

Bywha dy waith, O Arglwydd mawr, dros holl derfynau’r ddaear lawr drwy roi tywalltiad nerthol iawn o’r Ysbryd Glân a’i ddwyfol ddawn. Bywha dy waith o fewn ein tir, arddeliad mawr fo ar y gwir; mewn nerth y bo’r Efengyl lawn, er iachawdwriaeth llawer iawn. Bywha dy waith o fewn dy dŷ a gwna dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Cymer adain, fwyn Efengyl

Cymer adain, fwyn Efengyl, hed dros ŵyneb daear lawr; seinia d’utgorn fel y clywo pawb o deulu’r golled fawr; dwed am rinwedd balm Gilead a’r Ffisigwr yno sydd; golch yn wyn y rhai aflanaf, dwg y caethion oll yn rhydd. Mae baneri’r nef yn chwarae, hedeg mae’r Efengyl lon, rhaid i’r Iesu mwyn deyrnasu dros […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Cymer fi, Frenin nef

Cymer fi, Frenin nef, Cymer fi. Cymer fi, Frenin nef, Cymer fi. Fy nymuniad gwir Yw i’th Deyrnas di A’th ewyllys glir Fy meddiannu i. Chris A. Bowater: Reign in me, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1985 Sovereign Lifestyle Music Ltd (Grym mawl 1: 141)

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dacw’r ardal, dacw’r hafan

Dacw’r ardal, dacw’r hafan, Dacw’r nefol hyfryd wlad, Dacw’r llwybyr pur yn amlwg, ‘R awron tua thŷ fy Nhad; Y mae hiraeth yn fy nghalon, Am fod heddiw draw yn nhref, Gyda’r myrdd sy’n canu’r anthem, Anthem cariad “Iddo Ef”. Mae fy hwyliau heddiw’n chware’n, Llawen yn yr awel bur, Ac ‘r wy’n clywed sŵn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Derbyn fy niolch gwir

Derbyn fy niolch gwir am fy achub i; Rhof fi fy hun yn llwyr i foli d’enw di. Tywelltaist ti dy waed i’m puro i; Fy mhechod i, a’m gwarth, a roddwyd arnat ti. F’Arglwydd a’m Duw, F’Arglwydd a’m Duw! Dy wirionedd di a’m gwnaeth yn rhydd; Caf weld dy wedd ryw ddydd. Gras a […]