logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd, rhoddaist dafod i mi

Arglwydd, rhoddaist dafod i mi Ac rwyf am dy foli di, Arglwydd, rhoddaist dafod i mi Ac rwyf am dy foli di. Arglwydd, rhoddaist dafod i mi Ac rwyf am dy foli di yn awr. O Iesu, teilwng ydwyt ti. O Iesu, teilwng ydwyt ti. Arglwydd, rhoddaist ddwylo i mi A chodaf hwy atat ti, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 6, 2015

Jehofa Jire

Jehofa Jire, Duw sy’n rhoi, Jehofa Rophe, Duw’n iacháu; Jehofa M’cedesh, Duw sy’n gwneud yn lân, Jehofa Nisi, Duw yw fy maner. Jehofa Rohi, Duw fy mugail Jehofa Shalom, Duw hedd, Jehofa Tsidcenw, Duw cyfiawnder, Jehofa Shama, Duw sy’n bob man. Cyfieithiad Awdurdodedig: Delyth Wyn, Jehovah Jireh, God will provide (Hebrew names for God): Ian Smale […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Nefol dad ni allaf ddeall

Nefol dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli Am gyhyd heb wybod am dy gariad grymus di. Ond nawr dy blentyn annwyl wyf, derbyniais Ysbryd y mabwysiad; Wnei di byth fy ngadael i, can’s trigo ’rwyt o fewn fy nghalon. Fe’th addolaf Arglwydd, Fe’th ganmolaf Arglwydd, Fe’th ddyrchafaf Arglwydd, Ti yw fy Nuw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015