logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad fyw o’m mewn o ddydd i ddydd, boed i’w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Boed i air fy Nuw gartrefu yn fy nghalon i bob awr, fel gall pawb fy ngweld yn ennill trwy fy Arglwydd mawr. Boed i heddwch Duw, Dad nefol, fod yn ben ar […]


Cofia bob amser, cofia bob tro

Cofia bob amser, cofia bob tro, paid ag anghofio dweud, “Diolch”. Cofia bob amser, cofia bob tro, cofia ddweud, “Diolch, Iôr.” Diolch am fwyd bob dydd, am ddillad twym, am ‘sgidiau cryf. Cytgan Diolch am iechyd da, am nerth i weithio a mwynhau. Cytgan Diolch am gartref clyd, am wres a chysur gawn bob dydd. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

Jehofa Jire

Jehofa Jire, Duw sy’n rhoi, Jehofa Rophe, Duw’n iacháu; Jehofa M’cedesh, Duw sy’n gwneud yn lân, Jehofa Nisi, Duw yw fy maner. Jehofa Rohi, Duw fy mugail Jehofa Shalom, Duw hedd, Jehofa Tsidcenw, Duw cyfiawnder, Jehofa Shama, Duw sy’n bob man. Cyfieithiad Awdurdodedig: Delyth Wyn, Jehovah Jireh, God will provide (Hebrew names for God): Ian Smale […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970