logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Addolwn Dduw! Safwn yma o’i flaen

Addolwn Dduw! Safwn yma o’i flaen; Gofalu mae, ac fe’th ddeall di. Tyrd Ysbryd Glân i ddwyn ffrwyth ynom ni – Gras, cariad, hedd lifa’n rhydd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw. (Cytganau ychwanegol) Teilwng …   ; Ffyddlon …; Cadarn (Grym Mawl 1: 184) John Watson (Worship the Lord) cyf. Arfon Jones © Ampelos Music/ […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Boed i’th ddyfroedd bywiol lifo

Boed i’th ddyfroedd bywiol lifo dros f’enaid i; Boed i’th Ysbryd Glân di fy meddiannu i. Arwain fi drwy bob sefylla anodd ddaw; Fy ngofidion i, a’m beichiau, rof yn dy law. Iesu, Iesu, Iesu, Fy Nhad, fy Nhad, fy Nhad, Ysbryd, Ysbryd, Ysbryd. Cymer fi o Ysbryd Glân a thyred i lawr; Dal fi […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Hedd fel yr afon

Hedd fel yr afon, Cariad mor gadarn, Fe chwyth gwynt dy Ysbryd Ar hyd a lled y byd. Ffynnon y bywyd, Dyfroedd bywiol clir; Tyrd Ysbryd Glân Anfon dy dân i lawr. John Watson: Peace like a river, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Ampelos Music/Thankyou Music 1987. Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 135)