logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bywha dy waith, O Arglwydd mawr

Bywha dy waith, O Arglwydd mawr, dros holl derfynau’r ddaear lawr drwy roi tywalltiad nerthol iawn o’r Ysbryd Glân a’i ddwyfol ddawn. Bywha dy waith o fewn ein tir, arddeliad mawr fo ar y gwir; mewn nerth y bo’r Efengyl lawn, er iachawdwriaeth llawer iawn. Bywha dy waith o fewn dy dŷ a gwna dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 12, 2015

O disgynned yma nawr

O disgynned yma nawr Ysbryd Crist o’r nef i lawr; boed ei ddylanwadau ef yn ein plith fel awel gref a gorffwysed ef a’i ddawn ar eneidiau lawer iawn. I ddarostwng drwy ei ras ynom bob anwiredd cas, a’n prydferthu tra bôm byw ar sancteiddiol ddelw Duw, rhodded inni’n helaeth iawn o’i rasusol, ddwyfol ddawn. […]