logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Harddaf Waredwr (Bob dydd a ddaw)

Bob dydd a ddaw canaf gân o wir orfoledd Rhoddaf foliant i ffynnon dyfroedd byw Am ddatrys dryswch f’anobaith i Arllwys tonnau trugaredd ar f’mywyd. Ymddiriedaf yng nghroesbren fy Ngwaredwr, Canu wnaf am y gwaed na fetha byth; Am rodd maddeuant rhad, cydwybod lân, Am ddiwedd angau, am fywyd am byth! Harddaf Waredwr, ryfedd Gynghorwr, […]


Hyd byth

Rhowch fawl i frenin dae’r a nef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Doeth a da, uwch pawb yw Ef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Â breichiau cryf a chadarn law; Ei gariad sydd byth bythoedd. Arwain mae trwy siom a braw; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Canwch […]


Yng Nghrist ei Hun

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, ‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! Fy nghysur yw, fy oll yn oll, Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i. […]