logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef,

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef, da yw Duw, fe ddathlwn ni: da yw Duw, ‘does dim amheuaeth gennym, da yw Duw, hyn wyddom ni. Llenwi â mawl mae fy nghalon i am fod Duw’n fy ngharu, rhaid i mi ddawnsio: ac yn ei galon mae lle i mi, rhedeg wnaf â’m breichiau ar […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 12, 2015

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, cân gorfoledd fyth na ellir difa’i grym, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl. Dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, holl genhedloedd daear lydan, gwnaeth ni’n un, llun a delw’r […]