logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu’n D’alw di i’w ddilyn Ef? Brofaist ti Ei gwmni graslon Enaid, ar dy ffordd tua thref, Gyda chariad cywir, ffyddlon Cariad dwyfol lifa’n rhad, Cariad Ceidwad cyfiawn, rhadlon? Yn Ei groes, tosturi ga’d. Glywaist ti lais mwyn trugaredd Yn rhoi hedd a phardwn pur? Deimlaist ti falm bryn Calfaria’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021