logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Anwylyd, mor sanctaidd

Pennill 1 Anwylyd, mor sanctaidd, Hyfrydwch pur y Tad. ’Ngwaredwr, Cynhaliwr Ti yw ’nhrysor gwych a’m câr. Pennill 2 Fy Mrawd wyt, ’Nghysurwr, Fy Mugail da a’m Ffrind, Fy Mhridwerth, ’Nghyfiawnder gwir, Ti yw’r Ffrwd ddiddiwedd, bur. Cytgan Ddigyfnewid Un, Ogoneddus Fab, Ti yw’r oll ddymunwn i. F’Anadl einioes wiw, Haul cyfiawnder byw, Cariad cywir, […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 3, 2021

Diolchgarwch lanwo ’nghalon i

Pennill 1 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn a ddug fy nghur, Fe blymiodd ddyfnder du fy ngwarth Ces fywyd newydd, gwir; Do, chwalodd felltith ’mhechod cas A’m gwisgo yn Ei wawl, ‘Sgrifennodd ddeddf cyfiawnder pur Yn rymus ar fy mron. Pennill 2 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn sy’n dal fy llaw; Mae’n boddi’m […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 3, 2021

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu’n D’alw di i’w ddilyn Ef? Brofaist ti Ei gwmni graslon Enaid, ar dy ffordd tua thref, Gyda chariad cywir, ffyddlon Cariad dwyfol lifa’n rhad, Cariad Ceidwad cyfiawn, rhadlon? Yn Ei groes, tosturi ga’d. Glywaist ti lais mwyn trugaredd Yn rhoi hedd a phardwn pur? Deimlaist ti falm bryn Calfaria’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021

Rhydd Duw fwy o ras

Pennill 1: Rhydd Duw fwy o ras pan fo’r beichiau’n cynyddu, Fe rydd fwy o nerth wrth i’r tasgau drymhau; Gorlifa’i drugaredd pan ddybla’r gorthrymder, Yn wyneb treialon, Ei hedd ddaw’n ddi-drai. Cytgan: Diderfyn Ei gariad, Ei ras sy’n ddifesur, Tu hwnt i’n dirnadaeth helaethrwydd Ei ddawn; O’i storfa gyfoethog, ddihysbydd yn Iesu Mae’n rhoddi, […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021

Taw, fy enaid taw

Pennill 1 Taw, fy enaid taw, Nac ofna di Os rhua gwynt newidiaeth ’fory; Duw – mae’n dal dy law, Paid dychryn mwy Rhag fflamau tristwch dwys, dirybudd. Cytgan Dduw, Ti yw fy Nuw, Ymddiried Ynot wnaf ac ni’m symudir; Iôr ein hedd, rho im Ysbryd diwyro yn fy mron, I bwyso arnat Ti. [Rwy’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 3, 2021