logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Wrth dy orsedd ‘rwyf yn gorwedd

(Ymroddiad hollol i ddisgwyl wrth Dduw) Wrth dy orsedd ‘rwyf yn gorwedd, Disgwyl am y ddedwydd awr, Pryd gaf glywed llais gorfoledd, Pryd gaf weld fy meiau i lawr: Ti gei’r enw Am y fuddugoliaeth byth. Doed dy heddwch pryd y delo, Mi ddisgwyliaf ddydd a nos; Annherfynol ydyw haeddiant – Haeddiant pur dy angau […]


Yma’n hedd y mynydd sanctaidd

Yma’n hedd y mynydd sanctaidd, Iesu annwyl, wele ni, gad i’th weision weld o’r newydd fawredd dy ogoniant di. Cuddier ni dan ddwyfol adain yn dy gwmni, Iesu mawr, torred arnom drwy’r cymylau glaer oleuni’r nefol wawr. Tyner eiriau’r Tad fo’n disgyn o’r uchelder ar ein clyw yn cyhoeddi bod i’r euog hedd tragwyddol ym […]