logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd, anfon o’r uchelder

Arglwydd, anfon o’r uchelder nerth yr Ysbryd ar dy was; gwisg ei fywyd â’th gyfiawnder, llanw’i galon ef â’th ras; dyro i lawr iddo nawr olud dy addewid fawr. Dyro iddo dy oleuni i gyflawni gwaith ei oes; arddel di ei genadwri i gael dynion at y groes; Frenin nef, rho dy lef ddwyfol yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Iôr y nef, ymwêl â’r ddaear

Iôr y nef, ymwêl â’r ddaear, edrych ar y maes, y byd: byd a greaist, gofiaist, geraist, brynaist yn yr aberth drud; anfon, Arglwydd, weithwyr i’r cynhaeaf mawr. Ti, a roddodd air y deyrnas, gair y bywyd, gair dy ras, rho dy fendith ar yr heuwr, llwydda law dy waelaf was: arddel, Arglwydd, weithwyr y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Na foed cydweithwyr Duw

Na foed cydweithwyr Duw byth yn eu gwaith yn drist wrth ddwyn y meini byw i’w dodi’n nhemel Crist: llawenydd sydd, llawenydd fydd i bawb sy’n gweithio ‘ngolau ffydd. Mae gweithwyr gorau’r ne’ yn marw yn eu gwaith, ond eraill ddaw’n eu lle ar hyd yr oesoedd maith; a ffyddlon i’w addewid fry yw’r hwn […]


Rho dy ŵyneb gyda’th gennad

Rho dy ŵyneb gyda’th gennad, Arglwydd gweision yr holl fyd; boed ei feddwl ar dy gariad, boed dy air yn llenwi’i fryd; rho d’arweiniad iddo ef a’r praidd ynghyd. Heb dy allu bydd yn egwan, heb d’oleuni, crwydro bydd; iddo rho dy gyngor cyfan, gad i’r seliau ddod yn rhydd; Iesu’i hunan fyddo’i destun nos […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015