logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am bawb fu’n wrol dros y gwir

Am bawb fu’n wrol dros y gwir dy enw pur foliannwn; am olau gwell i wneud dy waith mewn hyfryd iaith diolchwn. Tystiolaeth llu’r merthyri sydd o blaid y ffydd ysbrydol; O Dduw, wrth gofio’u haberth hwy, gwna’n sêl yn fwy angerddol. Gwna ni yn deilwng, drwy dy ras, o ryddid teyrnas Iesu; y breintiau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Am iddo fynd i Galfarî

Am iddo fynd i Galfarî mae’n rhaid coroni’r Iesu; byth ni fodlonir teulu’r nef heb iddo ef deyrnasu. Griddfannau dwys y cread sydd am weled dydd yr Iesu; o fyd i fyd datseinia’r llef: rhaid iddo ef deyrnasu. Bydd llai o ddagrau, llai o boen, pan gaiff yr Oen ei barchu; caiff daear weled dyddiau’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded drwy y byd yn ôl dy droed; ‘chollodd neb y ffordd i’r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed: mae yn olau ond cael gweld dy ŵyneb di. Araf iawn wyf fi i ddysgu, amyneddgar iawn wyt ti; mae dy ras yn drech na phechod  – aeth dy ras a’m henaid […]


Arglwydd, mae yn nosi

Arglwydd, mae yn nosi, gwrando ar ein cri; O bererin nefol, aros gyda ni. Llosgi mae’n calonnau gan dy eiriau di; mwy wyt ti na’th eiriau, aros gyda ni. Hawdd, wrth dorri’r bara, yw d’adnabod di; ti dy hun yw’r manna, aros gyda ni. Pan fo’n diwrnod gweithio wedi dod i ben, dwg ni i […]


Brynwr mawr, er mwyn y groes

Brynwr mawr, er mwyn y groes a dyfnderau dwyfol loes, er mwyn ing dy gariad drud ddug ddoluriau anwir fyd, pob hunanol nwyd glanha, a phob nefol ddawn cryfha; yma nawr cymhwysa ni, Brynwr mawr, i’th gofio di. Yn y bara, yn y gwin, dyro brawf o’th rasol rin; gan i ti ordeinio’r wledd, paid […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Caed baban bach mewn preseb

Caed baban bach mewn preseb drosom ni, a golau Duw’n ei ŵyneb drosom ni: mae gwyrthiau Galilea, . a’r syched yn Samaria, a’r dagrau ym Methania drosom ni; mae’r llaw fu’n torri’r bara drosom ni. Mae’r geiriau pur lefarodd drosom ni, mae’r dirmyg a ddioddefodd drosom ni: mae gwerth y Cyfiawn hwnnw, a’r groes a’r […]


Clodforwn ac addolwn

Clodforwn ac addolwn, O! Arglwydd, clyw ein llef. Rwyt ti goruwch yr holl dduwiau, Greawdwr dae’r a nef. Pa fodd y mae mynegi Teimladau’r galon hon? Cyn lleied yw ein geirfa I ddechrau canu’th glod. ‘Does tafod drwy’r greadigaeth Sy’n haeddu datgan bri, Ond fe gawn ni glodfori’th enw I dragwyddoldeb hir. Nid oedd ond […]


Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion

Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion, dy gyfiawnder fyddo’i grym: cadw hi rhag llid gelynion, rhag ei beiau’n fwy na dim: rhag pob brad, nefol Dad, taena d’adain dros ein gwlad. Yma mae beddrodau’n tadau, yma mae ein plant yn byw; boed pob aelwyd dan dy wenau, a phob teulu’n deulu Duw: rhag pob brad, nefol Dad, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd

Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd, ac ar ein daear torrodd gwawr o hedd; i’r lan y daeth, ac ni all farw mwy, mae heddiw’n harddach am ei farwol glwy’: mae anfarwoldeb yn ei ŵyneb ef, ac yn ei law awdurdod ucha’r nef. Cydlawenhawn, fe ddaeth angylaidd lu i’w hebrwng adref i’w orseddfainc fry: mewn cwmwl […]


Da yw bod wrth draed yr Iesu

Da yw bod wrth draed yr Iesu ym more oes; ni chawn neb fel ef i’n dysgu ym more oes; dan ei groes mae ennill brwydrau a gorchfygu temtasiynau; achos Crist yw’r achos gorau ar hyd ein hoes. Cawn ei air i buro’r galon ym more oes, a chysegru pob gobeithion ym more oes; wedi […]