logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I Dduw bo’r gogoniant! (Cyfieithiad Grym Mawl)

I Dduw bo’r gogoniant! Mawr bethau a wnaeth! Cans carodd a rhoddodd ei Fab dros y caeth; Rhoes yntau ei fywyd yn iawn dros ein bai, Agorodd borth Bywyd i bawb yn ddi-lai. Clod i Dduw! Clod i Dduw! Aed trwy’r ddaear ei lef! Clod i Dduw! Clod i Dduw! Llawenhaed tyrfa gref! O! dewch […]


I’r Un ar orsedd y nef

I’r Un ar orsedd y nef, ac hefyd i’r Oen, I’r un ar orsedd y nef, ac hefyd i’r Oen, Bo’r fendith, anrhydedd, gogoniant a’r gallu’n oes oesoedd! Bo’r fendith, anrhydedd, gogoniant a’r gallu’n oes oesoedd! To him who sits on the throne: Debbye Graafsma cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1984 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

I ti fe roddwyd

I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, ie, addolwn di. I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, ac addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Prynaist […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970