logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw, fe’th folwn, ac addolwn

Duw, fe’th folwn, ac addolwn, Ti ein Iôr a thi ein Rhi; Brenin yr angylion ydwyt, Arglwydd, fe’th addolwn di. Dengys dy holl greadigaeth Dy ogoniant di-lyth; Canant ‘Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd’ Hollalluog, Dduw dros byth! Apostolion a phroffwydi, Saint a roes y byd ar dân, Llu merthyron aeth yn angof, Unant oll mewn nefol gân; […]


Gorffennwyd! Y Meseia roes

Gorffennwyd! Y Meseia roes Ei fywyd dros bechodau’r byd; Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed – Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd! Talwyd dyled lawn Brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith Iawn drwy waed yr Oen, Bu farw Iesu drosom ni. Fe rwygwyd llen y deml fu, Agorwyd ffordd i’r nefoedd fry; Trwy Grist fe chwalwyd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015