logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar asyn daeth yr Iesu cu

Ar asyn daeth yr Iesu cu drwy euraid borth Caersalem dref, a gwaeddai’r plant â’u palmwydd fry: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Fe fynnai’r Phariseaid sur geryddu’r plant a’u llawen lef, a rhoddi taw ar gân mor bur: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Ar hyn, atebodd lesu’r dorf, “Pe na bai’r plant mor llon eu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad fyw o’m mewn o ddydd i ddydd, boed i’w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Boed i air fy Nuw gartrefu yn fy nghalon i bob awr, fel gall pawb fy ngweld yn ennill trwy fy Arglwydd mawr. Boed i heddwch Duw, Dad nefol, fod yn ben ar […]


Daeth eto ŵyl y geni

Daeth eto ŵyl y geni – y ddôl, y pant a’r bryn y’n bloeddio mewn llawenydd y rhyfedd newydd hyn: ddistyllu o holl sylwedd y cread i ffurf dyn, a Mair yng ngwewyr esgor ddug Dduw a’i blant yn un. Daeth eto ŵyl y geni – a chludwn at y tŷ fel doethion gynt, â’u […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Dos rhagot cân, o deffro eglwys Dduw

Dos rhagot cân, o deffro eglwys Dduw, Aed iachawdwriaeth i’r cenhedloedd gwyw; Cyhoeddwch Grist yn frenin, Geidwad mad, A chaner clodydd iddo ym mhob gwlad. Dos rhagot cân, fe’n câr ni oll bob un, Trwy ras fe etyb galwad pob rhyw ddyn; Pa fodd y galwant oni chlywsant air Gwahoddiad grasol Iesu faban Mair? Dos […]


Duw sydd gariad, caned daear

Duw sydd gariad, caned daear, Duw sydd gariad, moled nef, boed i’r holl greadigaeth eilio cân o fawl i’w enw ef; hwn osododd seiliau’r ddaear ac a daenodd dir a môr, anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, Duw ein Iôr. Duw sydd gariad, a chofleidia wledydd byd yn dirion Dad; cynnal wna rhwng breichiau diogel […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Duw, fe’th folwn, ac addolwn

Duw, fe’th folwn, ac addolwn, Ti ein Iôr a thi ein Rhi; Brenin yr angylion ydwyt, Arglwydd, fe’th addolwn di. Dengys dy holl greadigaeth Dy ogoniant di-lyth; Canant ‘Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd’ Hollalluog, Dduw dros byth! Apostolion a phroffwydi, Saint a roes y byd ar dân, Llu merthyron aeth yn angof, Unant oll mewn nefol gân; […]


Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara”

Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara, bara bywyd dynol-ryw wyf fi, bara bywyd dynol-ryw wyf fi, bara bywyd dynol-ryw wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw y drws, y ffordd a’r drws i’r tlawd wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw’r goleuni, gwir oleuni’r byd wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw y bugail, bugail da y defaid […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Llawryfon rhowch ar ben

Llawryfon rhowch ar ben Yr Oen ar orsedd nef. Ni chân angylaidd nefol gôr I neb ond iddo Ef. Fy enaid cân i’r Hwn Fu farw yn dy le; Trwy dragwyddoldeb nid oes gwell Ar ddae’r nac yn y ne. Cododd o’r bedd yn fyw. Gorchfygodd Angau gawr. Ei rym achubol welir yn Ei fuddugoliaeth […]


Pan fwy’n cydio’n dynn

Pan fwy’n cydio’n dynn yng ngodre gwisg fy Arglwydd Grist, fe lifa nerth i’m hysbryd llesg: ‘rwy’n dy garu, Iôr. Pan fwy’n torri blwch yr ennaint gwerthfawr dros dy ben rhof it fy oll, rhof it fy hun: ‘rwy’n dy garu, Iôr. Hywel M. Griffiths © Siân Griffiths. Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

  • Gwenda Jenkins,
  • February 27, 2017

Pan fwy’n teimlo ôl dy law

Pan fwy’n teimlo ôl dy law ar greithiau ‘mywyd i, fe dardd y gân o dan fy mron: ‘rwy’n dy garu, Iôr. Ac yn ddwfn o’m mewn mae f’enaid yn d’addoli di, ti yw fy Mrawd, ti yw fy Nuw, ac fe’th garaf, Iôr.   KERI JONES a DAVID MATTHEWS  (When I feel the touch) […]