logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am brydferthwch daear lawr

Am brydferthwch daear lawr, am brydferthwch rhod y nen, am y cariad rhad bob awr sydd o’n cylch ac uwch ein pen, O Dduw graslon, dygwn ni aberth mawl i’th enw di. Am brydferthwch oriau’r dydd, am brydferthwch oriau’r nos, bryn a dyffryn, blodau, gwŷdd, haul a lloer, pob seren dlos, O Dduw graslon, dygwn […]


Cymer, Arglwydd, f’einioes

Cymer, Arglwydd, f’einioes i i’w chysegru oll i ti; cymer fy munudau i fod fyth yn llifo er dy glod. Cymer di fy nwylo’n rhodd, fyth i wneuthur wrth dy fodd; cymer, Iôr, fy neudroed i, gwna hwy’n weddaidd erot ti. Cymer di fy llais yn lân, am fy Mrenin boed fy nghân; cymer fy […]