logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

‘R un un o hyd

‘R un un o hyd, ‘r un un o hyd, na, nid marw ydyw Iesu, mae’n fyw o hyd, ‘r un un o hyd, ‘r un un o hyd, na, nid marw ydyw Iesu, mae’n fyw o hyd. Ef yw’r Gair fu o’r dechreuad trwyddo crewyd popeth sydd, ef sy’n cynnal y bydysawd trwy ei […]


Am byth

Mae’r cerddoriaeth ar gael o wefan Bethel Music – www.bethelmusic.com. I wrando ar y gân yn Saesneg dilynwch y ddolen youtube isod. Mae’r sêr yn wylo’n brudd A’r haul yn farw fud, Gwaredwr mawr y byd yn farw Yn gelain ar y groes; Fe waedodd er ein mwyn A phwys holl feiau’r byd oedd arno. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2018

Angau du, d’wed i mi

Angau du, d’wed i mi, Ble mae dy golyn di? Crist orchfygodd rym y bedd Fe drechodd uffern ddu. A dyma ‘ngobaith i, A dyma ‘ngobaith i. Pan mae’r byd yn pwyso’n drwm Paid ag anghofio hyn: Buddugoliaeth Iesu dros Y gelyn olaf un. Gwawriodd oes goleuni Crist Dynoliaeth newydd sydd; A rhyddid i’r greadigaeth […]


Ar ôl atgyfodiad Iesu

Ar ôl atgyfodiad Iesu, Treuliodd amser yn y byd Gyda’i ffrindiau a’u haddysgu Am y cariad mwyaf drud. Soniodd wrthynt bod ‘na helfa Ym mysg dynion gwlad a thref, A bod Duw am rannu iddynt Holl fendithion mwya’r nef. Cyn i’r Ysbryd Glân ymddangos Megis cyffro’r nefol dân I rhoi grym yr argyhoeddiad Ac eneiniad […]


Atgyfododd, atgyfododd

Atgyfododd, atgyfododd, Atgyfododd Iesu, mae yn fyw! Aeth o’i wirfodd i Galfaria, Lle tywalltodd rin ei waed; Drwy ei aberth bu’n fuddugol – Sathrodd Satan dan ei draed! Grym y bedd a’i llygredigaeth Fethodd afael ynddo ef; Cododd Crist! mae’n fyw byth bythoedd- Eistedd mae ar orsedd nef! Os y Crist ni atgyfododd, Nid oes […]


Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia!

Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia! Cododd Iesu! Cododd yn wir, haleliwia! Cariad a ddaeth, Gorchfygu a wnaeth, Collodd marwolaeth ei fri. O’r bedd yn fyw Am byth gyda Duw, Iesu ein Harglwydd a’n Rhi. Arglwydd yw Ef Dros bechod a’r bedd; Satan a syrth wrth ei draed! Ein Harglwydd sydd fawr, Pob glin blyga’i lawr – […]


Crist a orchfygodd

Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Gwisgoedd ei ogoniant Sydd yn ddisglair iawn, Wedi gweld ei harddwch Ninnau lawenhawn. Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Daw ef i’n cyfarch Gyda thoriad gwawr, Gwasgar ein hamheuon, Lladd ein hofnau mawr. Cryfach fyddwn […]


Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd

Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd, ac ar ein daear torrodd gwawr o hedd; i’r lan y daeth, ac ni all farw mwy, mae heddiw’n harddach am ei farwol glwy’: mae anfarwoldeb yn ei ŵyneb ef, ac yn ei law awdurdod ucha’r nef. Cydlawenhawn, fe ddaeth angylaidd lu i’w hebrwng adref i’w orseddfainc fry: mewn cwmwl […]


Cyfodi wnaeth Tywysog hedd

Haleliwia! Haleliwia! Haleliwia! Cyfodi wnaeth Tywysog hedd, gorchfygodd uffern fawr a’r bedd, esgynnodd i’w dragwyddol sedd: Haleliwia! Agorwyd disglair byrth y nef, fe glywir gorfoleddus lef fel sŵn y môr neu daran gref: Haleliwia! Y fuddugoliaeth fawr a gaed, daw’r nef a’r ddaear at ei draed, a chenir mwy drwy rin y gwaed: Haleliwia! Esgynnodd […]


D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu

D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu, Gad i’w fawl gwmpasu’r holl fyd; Dos a d’wed wrth bobloedd y gwledydd Fod Iesu Grist yn fyw.   Dod i’r preseb, mynd i’r bedd, Dod i’r stabal, mynd i’r groes. Fe roes ei fywyd Ef yn aberth drosom oll; Fe ddaeth o’i orsedd fry i gadw dynion coll, […]