logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd tyrd

Arglwydd, tyrd, a llefara Di Wrth in’ geisio bara dy sanctaidd air. Planna’r gwir yn ein c’lonnau’n ddwfn, Trawsnewidia ni ar dy ddelw, Fel bod golau Crist yn llewyrchu’n glir Yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd; Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni Dy fwriadau Di, er D’ogoniant. Arglwydd, dysg beth yw ufudd-hau, Gostyngeiddrwydd gwir, a […]


Dan gysgod croes yr Iesu

Dan gysgod croes yr Iesu Mae lle i wella ‘nghlwyf; Rhyfeddol yw’r drugaredd A’m galwodd fel yr wyf. Mae’r dwylo ddylai’m gwrthod  chlwyfau sy’n gwahodd; Dan gysgod croes yr Iesu Mae f’enaid wrth ei fodd. Dan gysgod croes yr Iesu Rwy’n un â’i deulu Ef; Pob un fu’n ceisio’r hunan, nawr Sy’n un trwy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 11, 2015

Dewch, bobl Crist, cyfododd ef

Dewch, bobl Crist, cyfododd ef, Canwn fawl i’n brenin byw. Yn gôr fe seiniwn gân o glod I’n Harglwydd ni a’n Duw. Lan o’r ddaear las i’r nefoedd wen Codwn ein hedrychiad fry, Ei freichiau sydd yn estyn mas I’n cynorthwyo ni. Rhown glod! Rhown glod! Pob tafod, dewch, rhown glod ! Un llais, Un gân […]


Diolchgarwch lanwo ’nghalon i

Pennill 1 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn a ddug fy nghur, Fe blymiodd ddyfnder du fy ngwarth Ces fywyd newydd, gwir; Do, chwalodd felltith ’mhechod cas A’m gwisgo yn Ei wawl, ‘Sgrifennodd ddeddf cyfiawnder pur Yn rymus ar fy mron. Pennill 2 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn sy’n dal fy llaw; Mae’n boddi’m […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 3, 2021

Fe welwn orsedd fry

Fe welwn orsedd fry Uwch pob un gorsedd sy’, Lle daw un dydd y ffyddlon rai O bob un gwlad; Gerbron y Mab cawn ddod, Heb fai trwy waed yr Oen; Drwy ffydd daw’r gras addawodd Ef I ni’n iachád. Clywch leisiau’r nef ar gân; Eu hanthem seinia’n lân; Drwy’r llysoedd fry ar nefol dôn […]


Grym y Groes (O am weld y wawr)

O am weld y wawr ar y t’wyllaf ddydd; Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd Yna’i guro’n friw A’i roi ar groes o bren, O’r fath rym – grym y Groes Oen ein Duw’n diodde loes. Dig y nef arno ef, I’n gael maddeuant wrth ei groes. O am weld y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

I’w liniau cwympodd Brenin nef

I’w liniau cwympodd Brenin nef Tra’n dioddef gofid mawr, Goleuni’r byd yn chwysu gwaed Yn ddafnau ar y llawr. Pa erchyllterau welodd Ef Yn unig yn yr ardd: ‘O cymer Di y cwpan hwn’, Ond gwnaf d’ewyllys Di Ond gwnaf d’ewyllys Di. I wybod byddai ffrindiau’n ffoi A’r nef yn dawel iawn, Yng Nghalfarî roedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 3, 2015

Iesu yw’r Iôr – y gri sy’n atsain drwy y cread

Iesu yw’r Iôr! – y gri sy’n atsain drwy y cread, Disglair Ei rym, tragwyddol Air, ein Craig. Gwir Fab ein Duw, sy’n llenwi’r nefoedd â’i ogoniant, Sy’n ein gwahodd i brofi’r Bara byw. Iesu yw’r Iôr – a’i lais sy’n cynnal y planedau, Ond rhoes o’r neilltu goron nef o’i ras. Iesu y dyn, […]


O dyma fore

O! Dyma fore, llawen a disglair, A gobaith yn gwawrio’n Jerwsalem; Carreg symudwyd, gwag oedd y bedd, Wrth i angel gyhoeddi, ‘Cyfodwyd’! Gweithredwyd gynllun Duw Cariad yw, Croes ein Crist Aberth pur ei waed Cyflawnwyd drosom ni, Mae E’n fyw! Atgyfododd Crist o’r bedd! Mair oedd yn wylo, ‘Ble mae fy Arglwydd?’ Mewn tristwch y […]


Taw, fy enaid taw

Pennill 1 Taw, fy enaid taw, Nac ofna di Os rhua gwynt newidiaeth ’fory; Duw – mae’n dal dy law, Paid dychryn mwy Rhag fflamau tristwch dwys, dirybudd. Cytgan Dduw, Ti yw fy Nuw, Ymddiried Ynot wnaf ac ni’m symudir; Iôr ein hedd, rho im Ysbryd diwyro yn fy mron, I bwyso arnat Ti. [Rwy’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 3, 2021