logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Carol yr Engyl

Llewyrch seren Bethlem Welwyd yn y nef, Hon gyhoeddodd neges Ei ddyfodiad Ef; Doethion dri o’r dwyrain Ddaethant at ei grud, Gan offrymu iddo Eu trysorau drud. Carol bêr yr engyl Seiniodd yn y nen, Proffwydoliaeth oesau Heddiw ddaeth i ben; Crymu wna’r bugeiliaid Ofnus hyd y llawr, Iddynt hwy datguddiwyd Y rhyfeddod mawr. Draw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref canodd angylion nef, canu wnawn ninnau’n llawen ein llef foliant i Faban Mair. Canu wnawn ni, canu wnawn ni        foliant i Faban Mair, canu wnawn ninnau’n llawen ein llef        foliant i Faban Mair. Teithiodd y doethion dros bant a bryn ar eu camelod […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016

Seren Bethlehem: Rhyfeddod Ei ddyfod gyhoeddwyd gan hon,

Seren Bethlehem Rhyfeddod Ei ddyfod gyhoeddwyd gan hon, Bu disgwyl amdano ganrifoedd o’r bron, Gwireddwyd i ddoethion o’r dwyrain, y Gair Broffwydodd y Tadau am Grist, faban Mair. Bugeiliaid a’i canfu yng nghwmni llu’r Nef Wrth warchod eu preiddiau uwchlaw Bethlem dref, Arweiniodd hwy’n union at lety oedd dlawd I syllu a synnu at Dduwdod […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016