logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bugail Israel sydd ofalus

Bugail Israel sydd ofalus am ei dyner annwyl ŵyn; mae’n eu galw yn groesawus ac yn eu cofleidio’n fwyn. “Gadwch iddynt ddyfod ataf, ac na rwystrwch hwynt,” medd ef, “etifeddiaeth lân hyfrytaf i’r fath rai yw teyrnas nef.” Dewch blant bychain dewch at Iesu ceisiwch ŵyneb Brenin nef; hoff eich gweled yn dynesu i’ch bendithio […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Gras, O’r fath beraidd sain

Gras, O’r fath beraidd sain, i’m clust hyfrydlais yw: gwna hwn i’r nef ddatseinio byth, a’r ddaear oll a glyw. Gras gynt a drefnodd ffordd i gadw euog fyd; llaw gras a welir ymhob rhan o’r ddyfais hon i gyd. Gras nododd f’enw i Yn Llyfr Bywyd Duw; A gras a’m rhoddodd i i’r Oen, Fu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015