logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy a welodd ei ogoniant?

Pwy a welodd ei ogoniant? Pwy all fyth amgyffred ei ras? Ryw ddydd ddaw fe wêl pob llygad Pawb a wêl ei wyneb ef. Fry i’r nef fe godwn ni A’n breichiau ni ar led, A llenwir ni bob un a’i ogoniant. A’n llygaid wêl ei harddwch ef Y dwyfol Frenin yw ef. Ie, ar […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Pwy sydd debyg i ti?

Pwy sydd debyg i ti, O Arglwydd ein Duw? Pwy, ymhlith duwiau lu, Sy’n sanctaidd fel tydi? Teilwng i’th foli – gwnest ryfeddodau. Pwy sydd debyg i ti? Judy Horner-Montemayor: Who is like unto Thee? Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1975 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK (Grym mawl 1: 183)