logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pe meddwn aur Periw

Pe meddwn aur Periw A pherlau’r India bell, Mae gronyn bach o ras fy Nuw Yn drysor canmil gwell. Pob pleser is y rhod A dderfydd maes o law; Ar bleser uwch y mae fy nod, Yn nhir y bywyd draw. Dymunwn ado’n lân Holl wag deganau’r llawr, A phenderfynu fynd ymlaen Ar ôl fy […]


Pura ‘nghalon i,

Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur ac arian gwerthfawr; Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur, aur coeth. O Burwr dân, Tyrd, gwna fi yn lân, Tyrd, gwna fi’n sanctaidd Sanctaidd a phur i Ti Iôr. Dwi’n dewis bod yn Sanctaidd Wedi fy rhoi i Ti, fy Meistr; Parod i ufuddhau. Pura […]


Popeth: Duw yn fy mywyd

Duw yn fy mywyd, wrth im anadlu Duw wrth im ddeffro, Duw wrth im gysgu Duw wrth im orffwys, ac wrth im weithio Duw wrth fy meddwl, Duw yn fy sgwrsio. Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im. Duw wrth obeithio, ac wrth freuddwydio Duw pan […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn Ddewisodd ddod yn ddim? Cyfnewid gwychder nef y nef Am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni Tu hwnt i ddeall dyn; Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro Y clywa’ i’r hanes hwn. Beth wnaf ond plygu glin; Addolaf ger dy fron A dyfod fel yr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Popeth gwerthfawr fu

Popeth gwerthfawr fu yn fy mywyd i, Popeth mae y byd yn brwydro i’w gael, Pethau’n elw fu, ‘nawr yn golled sydd; Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi Yw’r trysor gorau sydd. Ti yw’m nod, ti yw’m rhan, Fy llawenydd i a’m cân, Ac fe’th garaf mwy. Un […]


Pan fwy’n cerdded drwy’r cysgodion

Pan fwy’n cerdded drwy’r cysgodion, pwyso ar dy air a wnaf, ac er gwaethaf fy amheuon buddugoliaeth gyflawn gaf. Dim ond imi dawel aros golau geir ar bethau cudd; melys fydd trallodion hirnos pan geir arnynt olau’r dydd. Ac os egwan yw fy llygad, digon i mi gofio hyn: hollalluog yw dy gariad, fe wna […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Pwy sy’n dod i Salem dref?

Pwy sy’n dod i Salem dref? Iesu’n Llywydd: taenwn ar ei lwybrau ef gangau’r palmwydd; rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna; atom ni mae heddiw’n dod Haleliwia! Pwy sy’n dod drwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, Tywysog hedd, ein Gwaredwr: mae ei fryd ar wella’r byd o’i ddoluriau; rhoddwn iddo oll ynghyd […]


Pwy sy’n dwyn y Brenin adref?

Pwy sy’n dwyn y Brenin adref? Pwy sy’n caru gweld ei wedd? Pwy sy’n parchu deddfau’r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i’w hebrwng ef yn awr. Pwy sy’n taenu cangau’r palmwydd ar y ffordd o dan ei draed? Ble mae mintai y cerddorion i glodfori gwerth ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Pob peth, ymhell ac agos

Pob peth, ymhell ac agos, sy’n dangos Duw i’r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd; efe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, efe a wnaeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren. Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw; gan hynny dewch a llawenhewch, cans […]


Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes torrwyd beddrod i obeithion ei rai annwyl wrth y groes; cododd Iesu! Nos eu trallod aeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore teithiai’r gwragedd at y bedd, clywid ing yn sŵn eu camre, gwelid tristwch yn eu gwedd; cododd Iesu! Ocheneidiau droes yn gân. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015