logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy all blymio dyfnder gofid

Pwy all blymio dyfnder gofid Duw ein Tad o weld ei fyd? Gweld y plant sy’n byw heb gariad, gweld sarhau ei gread drud: a phob fflam ddiffoddwyd gennym yn dyfnhau y nos o hyd; ein Tad, wrth Gymru, ein Tad, wrth Gymru, O trugarha! Gwnaethom frad â’r gwir a roddaist, buom driw i dduwiau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Pa bryd y cedwi’r bobol

Pa bryd y cedwi’r bobol, drugarog Dduw, pa bryd? Nid mawrion, heb y miloedd, nid beilchion, ond y byd: blodau dy galon yw’r rhai hyn; gânt hwy ddiflannu megis chwyn heb weled gwawr o obaith gwyn? Duw gadwo’r bobol! Gaiff trosedd fagu trosedd a’r cryf gryfhau o hyd? A fynni di i lafur fyth gynnal […]


Pan fwy’n teimlo ôl dy law

Pan fwy’n teimlo ôl dy law ar greithiau ‘mywyd i, fe dardd y gân o dan fy mron: ‘rwy’n dy garu, Iôr. Ac yn ddwfn o’m mewn mae f’enaid yn d’addoli di, ti yw fy Mrawd, ti yw fy Nuw, ac fe’th garaf, Iôr.   KERI JONES a DAVID MATTHEWS  (When I feel the touch) […]


Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae Duw’n arlwyo gwledd, lle mae’r awel yn sancteiddrwydd, lle mae’r llwybrau oll yn hedd? Hyfryd fore y caf rodio’i phalmant aur. Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae pawb yn llon eu cân, neb yn flin ar fin afonydd y breswylfa lonydd lân? Gwaith a gorffwys […]


Peraidd ganodd sêr y bore

Peraidd ganodd sêr y bore ar enedigaeth Brenin nef; doethion a bugeiliaid hwythau deithient i’w addoli ef gwerthfawr drysor, yn y preseb Iesu gaed. Dyma y newyddion hyfryd Draethwyd gan angylion Duw – Fod y Ceidwad wedi ei eni, I golledig ddynol ryw: Ffyddlawn gyfaill! Bechaduriaid, molwn Ef. Dyma Geidwad i’r colledig, Meddyg i’r gwywedig […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Pob seraff, pob sant

Pob seraff, pob sant, hynafgwyr a phlant, gogoniant a ddodant i Dduw fel tyrfa gytûn yn beraidd bob un am Geidwad o forwyn yn fyw. Efe yw fy hedd, fy aberth a’m gwledd, a’m sail am drugaredd i gyd; fy nghysgod a’m cân mewn dŵr ac mewn tân, gwnaed uffern ei hamcan o hyd. Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa feddwl, pa ‘madrodd, pa ddawn

Pa feddwl, pa ‘madrodd, pa ddawn, pa dafod all osod i maes mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a’i ras? Afonydd sy’n rhedeg mor gryf na ddichon i bechod na bai wrthsefyll yn erbyn eu llif a’u llanw ardderchog di-drai. Fel fflamau angerddol o dân yw cariad f’Anwylyd o hyd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pwy welaf fel f’Anwylyd

Pwy welaf fel f’Anwylyd, yn hyfryd ac yn hardd, fel ffrwythlon bren afalau’n rhagori ar brennau’r ardd? Ces eistedd dan ei gysgod ar lawer cawod flin; a’i ffrwyth oedd fil o weithiau i’m genau’n well na gwin. JOHN THOMAS, 1742-1818 (Caneuon Ffydd 334)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa le, pa fodd dechreuaf

Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu’r Iesu mawr? Olrheinio’i ras ni fedraf, mae’n llenwi nef a llawr: anfeidrol ydyw’r Ceidwad, a’i holl drysorau’n llawn; diderfyn yw ei gariad, difesur yw ei ddawn. Trugaredd a gwirionedd yng Nghrist sy nawr yn un, cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn: am Grist a’i ddioddefiadau, rhinweddau marwol glwy’, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa le mae dy hen drugareddau

Pa le mae dy hen drugareddau, hyfrydwch dy gariad erioed? Pa le mae yr hen ymweliadau fu’n tynnu y byd at dy droed? Na thro dy gynteddau’n waradwydd, ond maddau galedwch mor fawr; o breswyl dy ddwyfol sancteiddrwydd tywynned dy ŵyneb i lawr. O cofia dy hen addewidion sy’n ras a gwirionedd i gyd; mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015