logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daeth cariad lawr i’m hachub i

Pan rwy’n galw rwyt ti yn ateb Pan rwy’n syrthio, rwyt yna gerllaw Do achubaist fi o dywyllwch I fyw bywyd o obaith a mawl. Trwy ras rwy’n rhydd, Achubaist fi, Rhof fy hun i ti. Ei gariad rydd wefr sydd uwchlaw pob dim Ei obaith sy’n gryfach na phopeth i mi Roeddwn ar goll, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Iachawdwr y byd

Carodd Duw y byd cymaint nes Iddo ddod a marw trosom ni! Fe gym’rodd bwysau euogrwydd dyn Rhoddodd floedd o’r groes, ‘Fe orffennwyd’. Crist yr Iôr, maeddodd y t’wyllwch Mae E’n fyw, trechodd Ef farwolaeth. Felly creodd y ffordd I’n hachub i gyd Gwir achubwr yw holl fyd. Canwn glod iddo Ef Am ei gariad […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 21, 2015

Y Groes uwch y cwbl oll

Tu draw i’r byd hwn Tu draw i’r twyllwch mae dydd. Dy groes sy’n ddisglair, Edrychwch bobl, mae’n wir. Y groes uwch y cwbl oll, Yn disgleirio drwy’r holl fyd; Y groes uwch y cwbl i gyd Un ffordd, un Achubwr sydd, Iesu’n frenin dros y cwbl oll, Y cwbl oll. Cadwyni’n torri, Cariad ʼn […]