logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd tyrd

Arglwydd, tyrd, a llefara Di Wrth in’ geisio bara dy sanctaidd air. Planna’r gwir yn ein c’lonnau’n ddwfn, Trawsnewidia ni ar dy ddelw, Fel bod golau Crist yn llewyrchu’n glir Yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd; Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni Dy fwriadau Di, er D’ogoniant. Arglwydd, dysg beth yw ufudd-hau, Gostyngeiddrwydd gwir, a […]


Bydd yn welediad fy nghalon am byw

Bydd yn welediad fy nghalon am byw; Dim ond tydi, a’r hyn ydwyt, fy Nuw; Ynghwsg neu’n effro, bob awr a phob pryd, Ti yn oleuni, Ti’n llenwi fy mryd. Bydd yn ddoethineb, yn air gwir i mi, Ti imi’n gwmni, a mi gyda thi; Tydi yn Dad, a mi’n Fab ar dy lun, Ti […]


Cariad na bu ei fath

Cariad na bu ei fath Yw cariad f’Arglwydd glân; ‘Gras i’r di-ras i’w gwneud Yn raslon,’ yw ein cân; Ond pwy wyf fi? Cadd, er fy mwyn, Yr Iesu ei ddwyn i Galfari! Gadawodd orsedd nef Er dwyn iachâd i ddyn; Ond fe’i gwrthodwyd Ef, Y Crist, gan bawb yn un: Fy nghyfaill yw, ffyddlonaf […]


Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw, Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw; Ynddo ‘rwy’n byw, ac arno rhof fy mhwys; Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Ef yw fy noddfa llawn rhag pob rhyw gur; Fy nerth yw’r Arglwydd, a’m cyfiawnder pur. Fe’m harwain drwy beryglon llif a thân; Beunydd rwy’n gweld daioni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Newid wnaeth ogoniant nefol Am ddioddefaint Calfari. Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Canaf gyda’r dyrfa freiniol Fry gerllaw y grisial li. Bûm ar goll, ond Crist am cafodd, Do, yr oen grwydredig bell; Cododd fi a’m […]


Dan gysgod croes yr Iesu

Dan gysgod croes yr Iesu Mae lle i wella ‘nghlwyf; Rhyfeddol yw’r drugaredd A’m galwodd fel yr wyf. Mae’r dwylo ddylai’m gwrthod  chlwyfau sy’n gwahodd; Dan gysgod croes yr Iesu Mae f’enaid wrth ei fodd. Dan gysgod croes yr Iesu Rwy’n un â’i deulu Ef; Pob un fu’n ceisio’r hunan, nawr Sy’n un trwy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 11, 2015

Deuwn i ganu am afon mor gref

Deuwn i ganu am afon mor gref, – Cariad yw Duw – Lifodd o galon ein Tad yn y nef Atom i fyd dynolryw; Cariad mor rhad; Cariad â’i gartref ym mynwes y Tad. Er mwyn cyhoeddi’r Efengyl i’n byd Daeth Iesu pur, Gyda’r colledig i drigo cyhyd, Rhannodd eu gofid a’u cur; Ceisiodd hwy […]


Duw lefarodd drwy’r proffwydi

Duw lefarodd drwy’r proffwydi – Digyfnewid Air roes Ef – Trwy yr oesoedd yn cyhoeddi Arglwydd cyfiawn, Duw y nef; Tra terfysga byd di-obaith Angor sicr ddeil yn dynn: Duw sydd ar ei orsedd gadarn, Cyntaf, olaf, unig Un. Duw lefarodd trwy yr Iesu: Crist, tragwyddol Fab o’r nef; Gwir ddisgleirdeb y gogoniant, Un â’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd; Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn Hyd ei ruddiau hardd. Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid? Pam bod hwn sy’n Frenin Nef  gofidiau dwys hyd angau Yn ei galon Ef? Cwpan sydd o’i flaen i’w hyfed – Cwpan chwerw angau loes; Tâl […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 24, 2021

Dyledwr i ras ydwyf fi

Dyledwr i ras ydwyf fi, Am ras cyfamodol mae ‘nghân; Â gwisg dy gyfiawnder o’m cylch Nid ofnaf fi ddyfod o’th flaen; Mae dychryn y gyfraith a Duw Yn methu fy nghyffwrdd yn wir: Mae gwaed ac ufudd-dod fy Nghrist Yn cuddio fy meiau yn glir. Y gwaith a ddechreuodd Ei ras, Ei fraich a’i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015