logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ag arfau’r goleuni

Ag arfau’r goleuni meddianwn y tir, Mae’r frwydr yn nwylo ein Duw. ‘Does dim all wrthsefyll, y gelyn a ffy, Mae’r frwydr yn nwylo ein Duw. A chanwn foliant iddo, Nerthol a grymus yw’n Duw. Canwn foliant iddo, Rhown yr anrhydedd i’n Duw. Pan ddaw lluoedd tywyllwch i’n herbyn fel lli, Mae’r frwydr yn nwylo […]


Atat, Arglwydd, trof fy wyneb,

Atat, Arglwydd, trof fy ŵyneb, Ti yw f’unig noddfa lawn, Pan fo cyfyngderau’n gwasgu – Cyfyngderau trymion iawn; Dal fi i fyny ‘ngrym y tonnau, ‘D oes ond dychryn ar bob llaw; Rho dy help, Dywysog bywyd, I gael glanio’r ochor draw. Ti gei ‘mywyd, Ti gei f’amser; Ti gei ‘noniau o bob rhyw; P’odd […]


Cân Mair

O, mae f’enaid i’n mawrygu’r Arglwydd fy Nuw! F’ysbryd sydd yn gorfoleddu, Arglwydd fy Nuw! Edrych wnaeth f’Achubwr addfwyn Ac ystyried ei lawforwyn Er ei bod yn ferch gyffredin, Arglwydd fy Nuw! O hyn allan, pob cenhedlaeth o bobl Dduw Fydd yn dweud y cefais fendith, o bobl Dduw. Wir, mi wnaeth yr un sy’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 13, 2016

Caraf di

Caraf Di O Arglwydd, fy nghryfder, Caraf Di O Arglwydd, fy nghaer, F’amddiffynfa gadarn, Gwaredwr, O caraf Di, caraf Di. Yr Arglwydd yw fy nghraig, Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy nghadernid a’m tarian, Fy noddfa a’m nerth, Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf? Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy Nuw yw fy nghraig lle […]


Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r byd; F’enaid innau sy’n dy olrhain Trwy’r greadigaeth faith i gyd: Ffaelu â’th ffeindio I’r cyflawnder sy arna’i chwant. D’wed a ellir nesu atat, D’wed a ellir dy fwynhau, Heb un gorchudd ar dy ŵyneb, Nac un gwg i’m llwfwrhau: Dyma’r nefoedd A ddeisyfwn tu yma i’r […]


Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r llawr, Mae dy lwybrau’n anweledig Yn nyfnderoedd moroedd mawr: Dy feddyliau – Is nag uffern, uwch na’r nef! Minnau’n ddyfal sy’n ymofyn Ar yr aswy, ar y dde, Ceisio canfod dwfwn gyngor, A dibenion Brenin ne’: Hyn a ffeindiais – Mai daioni yw oll i mi. Da […]


Duw lefarodd drwy’r proffwydi

Duw lefarodd drwy’r proffwydi – Digyfnewid Air roes Ef – Trwy yr oesoedd yn cyhoeddi Arglwydd cyfiawn, Duw y nef; Tra terfysga byd di-obaith Angor sicr ddeil yn dynn: Duw sydd ar ei orsedd gadarn, Cyntaf, olaf, unig Un. Duw lefarodd trwy yr Iesu: Crist, tragwyddol Fab o’r nef; Gwir ddisgleirdeb y gogoniant, Un â’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Duw yw Fy Ngoleuni (Salm 27)

Duw yw fy ngoleuni; yr Arglwydd yw f’achubwr cryf. Duw yw caer fy mywyd, does neb yn gallu ‘nychryn i. Ceisiais un peth gan fy Nuw, Yn ei dŷ gad imi fyw, I syllu ar ei harddwch, a’i geisio yn ei deml bob dydd. Duw fydd yn fy nghadw’n ei gysgod pan ddaw dyddiau gwael, […]


Dywed air ac fe’n hiacheir

Dywed air ac fe’n hiacheir, Ti yw’r Ffisigwr dwyfol Liniara bob poen. Dywed air ac fe’n rhyddheir, Fe ddryllir y cadwyni Sy’n ein dal ni mor gaeth, Dywed air. Dywed air, llonydda fi; Dywysog ein tangnefedd, Tawela bob storm. Dywed air, diwalla fi, Rho imi’r dyfroedd bywiol Dry’n ffynnon lân o’m mewn. Dywed air. Syrthiodd […]


Er dy fod yn uchder nefoedd

Er dy fod yn uchder nefoedd, Uwch cyrhaeddiad meddwl dyn, Eto dy greaduriaid lleiaf Yn dy olwg bob yr un; Nid oes meddwl Ond sy’n olau oll o’th flaen. Ti yw ‘Nhad, a thi yw ‘Mhriod, Ti yw f’Arglwydd, Ti yw ’Nuw, F’unig Dŵr, a’m hunig Noddfa, Wyt i farw neu i fyw: Cymmer f’enaid, […]