logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

F’enaid, cod, bendithia dy Greawdwr

F’enaid, cod, bendithia dy Greawdwr, Ef yw d’Arglwydd, Ef dy gyfaill triw; Araf i ddig, cyfoethog mewn trugaredd Mola dy Geidwad, Iesu. Brenin gras, a’i gariad anorchfygol Bara Byw, caf bopeth ynddo Fe; Cans ei waed a’m prynodd i’n dragywydd, Prynodd ar groes fy Iesu. A chanaf i tra byddaf byw Am ddyfod cariad nef […]


Fe welwn orsedd fry

Fe welwn orsedd fry Uwch pob un gorsedd sy’, Lle daw un dydd y ffyddlon rai O bob un gwlad; Gerbron y Mab cawn ddod, Heb fai trwy waed yr Oen; Drwy ffydd daw’r gras addawodd Ef I ni’n iachád. Clywch leisiau’r nef ar gân; Eu hanthem seinia’n lân; Drwy’r llysoedd fry ar nefol dôn […]


Fy Iesu fe’th garaf

Fy Iesu, fe’th garaf, cans eiddof wyt ti; Deniadau fy mhechod – gwrthodaf eu cri; Fy ngrasol Waredwr, Ti yw fy Arglwydd mawr, Os bu imi’th garu erioed, caraf nawr. Fy Iesu, fe’th garaf cans Ti’m ceraist i, Gan brynu fy mhardwn ar groes Calfari; Am golli dy waed yn ddiferion coch i’r llawr Os […]


Gerbron fy Nuw

Gerbron fy Nuw a’i orsedd gref Mae gennyf achos llawn di-lyth; Yr Archoffeiriad mawr yw Ef Sy’n byw i eiriol trosof byth; Fe seliwyd f’enw ar ei law Ac ar ei galon raslon wiw; A gwn, tra saif fy Ngheidwad draw, Na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw. Os Satan ddaw i’m bwrw i lawr […]


Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry

Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry – yn uchel; A godre ei wisg leinw’r deml â gogoniant: A’r ddaear sydd yn llawn, a’r ddaear sydd yn llawn, A’r ddaear sydd yn llawn o’th ogoniant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd yw yr Iôr; Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd ydyw ef, yr Iôr; I […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Iesu yw’r Iôr – y gri sy’n atsain drwy y cread

Iesu yw’r Iôr! – y gri sy’n atsain drwy y cread, Disglair Ei rym, tragwyddol Air, ein Craig. Gwir Fab ein Duw, sy’n llenwi’r nefoedd â’i ogoniant, Sy’n ein gwahodd i brofi’r Bara byw. Iesu yw’r Iôr – a’i lais sy’n cynnal y planedau, Ond rhoes o’r neilltu goron nef o’i ras. Iesu y dyn, […]


Iesu, cryf a charedig

Os oes syched arnaf fi Mentra ato Ef; Ni chei orffwys heb ei ras, Mentra ato Ef; Os wyf wan Mae Iesu’n dweud: Mentra ato Ef; Neb ond Ef fydd imi’n nerth: Mentra ato Ef; Cytgan Canys da yw ‘Nghrist a ffyddlon, Ddydd a nos fe’m ceidw’n fyw. Y mae croeso’m mreichiau Iesu: Cryf, caredig […]

  • Rhys Llwyd,
  • May 14, 2020

Llais fy Mugail Yw

Mi glywaf lais sy’n galw f’enaid aflan, Gras a gwirionedd sy’n ei eiriau byw, Mae’n fy ngwahodd i’w ddilyn Ef i’w gorlan, Rwy’n ei adnabod, llais fy Mugail yw. Cytgan: Fy Mugail i, fy Mugail i, fy Mugail i, Rwy’n ei adnabod, llais – llais fy Mugail i. Pan fyddo’r nos yn ddu, a’r byd […]


Mawr dy ffyddlondeb

Mawr dy ffyddlondeb, fy Nuw, yn dy nefoedd, Triw dy addewid bob amser i mi; Cadarn dy Air, dy drugaredd ni fetha, Ddoe, heddiw’r un, a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, Newydd fendithion bob bore a ddaw; Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, Pob peth sydd dda, […]


Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn

Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn – Llawenydd gaf o wybod hyn! Mae’n fyw – yr Hwn fu ar y pren; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben. Mae’n fyw, daw gras o’i gariad Ef; Mae’n fyw i eiriol yn y nef; Mae’n fyw i borthi’m henaid gwyw; Mae’n […]